This is a free Purot.net wiki
  • View:

Annen

Tavoite

Tavoitteena on, että opiskelija oppii ja sisäistää muoto-opilliset pääperiaatteet hiusten muotoilussa.

Aikataulu

Kurssi suoritetaan ensimmäisen vuoden keväällä.

Työskentelytavat

Osa opinnoista suoritetaan normaalisti tuntiopetuksena ja osittain verkossa erilaisten tehtävien kautta.

Lähtötilanteen kuvaus

Osaongelmat ja -tavoitteet

Arviointi

Kurssi arviointi pohjautuu opiskelija tuottamiin vastauksiin.

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username