This is a free Purot.net wiki
  • View:

Elinan yritelmät

Elina Lindroos

Tavoite tai ratkaistava ongelma

Tavoitteena saada aikaan järkeviä web-pohjaisia tehtäviä BI1-kurssille google.docs-alustalle.

 

Aikataulu

Kurssi alkaa huhtikuussa.

Työskentelytavat

Etsin hyviä sivustoja lähteiksi. Rakennan linkkikirjaston.

Mielekkäiden tehtävien pohdinta.

Lähtötilanteen kuvaus

Ei valmiita tehtäviä olemassa. Hyviä tietolähteitä kyllä.

 

Osaongelmat ja -tavoitteet

Osallistumaan "pakottavien" ja mielekkäiden tehtävien laadinta.

Tarkoitus ei ole kirjoittaa kirjaa uudestaan nettiin, mutta mitä sitten?

Opiskelijoilla ei ole vielä kaikilla gd-tunnuksia.

 

Arviointi

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Aikaansaannokseni rakentuu osoitteeseen:

https://docs.google.com/document/d/1I...
etlind   (18.04.2012 15:30)
  Reply

Videopalaveri 27.3.2012

ACP toimi hyvin, jopa kotilaajakaistalla.
Muista ostaa oma headsetti.

Kehittämishankkeen eteneminen: alustan valinta. Google.docs avoimilla linkitetyillä sivuilla?

Lähipäivään: Skype?
etlind   (27.03.2012 15:52)
  Reply