This is a free Purot.net wiki
 • View:

Kasvu lähihoitajan ammattiin

Sisältöalue

Kasvu lähihoitajan ammattiin

Kasvu lähihoitajan ammattiinopintokokonaisuus (3,5 ov).

20.3.2012 keskustelun pohjalta mietittiin mistä ja miten tulee aloittaa kurssi. Pirjo ehdotus aloitukseksi positiivista ryhmäkokemuksista. JL

20.3.2012 keskustelusta jäin lisäksi miettimään sitä, että laitammeko koko opinto-osion verkkoon vai kannattaisiko palastella? Toinen on sitten se, mitä verkkoalustaa olisi järkevin käyttää ja miten verkossa ylläpidetään opiskelijan motivaatiota tehdä tehtävät?  TL

1
Likers
Pirjora

Tuliko aamupäivällä uutta ideaa esim. tuohon Tarjan esittämään motivointikysymykseen?

6.6.2012 tilannetietoa

Olemme päässeet hyvään alkuun. Meilllä on moodlen runko selvillä ja olemme työstäneet ensimmäistä osiota. Etenemme tarinamuodossa ja lisäämme tarinaan kysymyksiä ja tehtäviä opiskelijoille. Rakensimme kokonaisuutta opiskelijan omaan kokemusmaailmaan pohjautuen ja jatkamme siitä pikkuhiljaa kohti ammatillisuutta. Osan tehtävistä samme muokattua aiemmista portfoliotehtävistä, osa tehtävistä täytyy tehdä alusta alkaen uudelleen.

Mietimme vielä, kuinka paljon teemme tehtävistä verkossa itsenäisesti ja kuinka paljon teemme niistä tunnilla yhdessä. Ko. opintokokonaisuus on aivan opintojen alussa ja varmaan tässä täytyy ohjata opiskelijoita myös tähän verkko-opiskeluun  ja moodlen käyttöön.

Ruoto:

Kasvu lähihoitajan ammattiin -  Olipa kerran opiskelija, joka kasvoi lähihoitajaksi...

KTO

 • minä ja itsetuntemus
 • ryhmä ja roolit
 • oppiminen, oppimistyylit, elämänhallinta
 • sote -ala, kokemukset asiakkuudesta
 • ammatillisuus sote -alalla

HH

 •  

KU

 •  

Johanna, Tarja ja Pirjo

 

11.6.2012

Päivä oli tuottoisa, tehtävät löysivät paikkansa kurssipohjaan KTO:n osalta. HH ja KU jäävät syksyyn.

9.10.2012

Prosessi tarkentuu, ja uusiksi meni monelta osin:-)

Mitä oppimisaihioita voidaan käyttää?

 • videoklipit
 • musiikki
 • tehtävät
 • sadut
 • uutinen (sanomalehti, tv)

Miksi?

 • etäännyttää aiheesta
 • antaa uuden näkökulman
 • herättää ihmettelyä
 • aktivoida

Katso TVT-strategia ens kerralle

 • koko organisaation?
 • oman oppilaitoksen?
  • käytännön ohjeet?
  • some?
  • tietoturva?
  • koulutus ja ylläpito?
  • pedagoginen tuki?
  • tekninen tuki?

 

2
Likers
Pirjora, JohannaL

10.11.2012

Muokattiin puoli päivää Kasvu lähihoitajan ammattiin -kokonaisuutta. Jatkuvasti löytyy muutettavaa ja täsmennettävää. Kysymyksiä:  - Miten käytämme tätä opiskeljoiden kanssa? Missä kohdissa opiskelijat toimivat keskenään? Miten saadaan vuorovaikutusta? Miten vältetään opettajan kohtuuton työmäärä (mitä tuotoksia kommentoidaan ja miten)? 

PR

27.11.2012 Kauhajoki

Tarmo Toikkanen:  Tekijänoikeudet, Prezi

15.1.2013 Analysointitehtävä

Omien verkko-opintojen vahvuudet ja kehittämistarpeet

a) Oppijan näkökulmasta

- vahvuutena prosessimaisuus, omat tuotokset näkyvillä ja niihin voi palata

- kehittämistarpeena: sen korostaminen, että saa itse etsiä ja löytää, tutkivan oppimisen lisääminen, oman  kokemusmaailman hyödyntäminen ja siitä liikkeelle lähteminen, keskinäinen vuorovaikutus, keskinäinen palaute

b) Opettajan näkökulmasta

- vahvuutena: helppokäyttöisyys, alustalla olevan oppimateriaalin hyödyntäminen eri yhteyksissä

- kehittämistarpeena pedagoginen osaaminen 

c) Oppilaitoksen näkökulmasta

- vahvuutena: opinnoissa viivästyneiden oppimisen tukeminen ja valmistumisen edistäminen, tehokkuus

- kehittämistarpeena pedagogisen ja käytännön tuen tarpeeseen vastaaminen, laajamittainen näkemys verkko-oppimisesta ja sen mukaiset linjaukset (ei kirjekurssia verkkoon)

Idea: portfolion hyödyntäminen ammattillisen kasvun osalta to-jaksolla, tapa esittäytyä

edistä havainnointia ja valintaa oppijassa, itsensä näköistä, koukuttavaa, ei liian strukturoituja, saman oppimisaihion hyödyntäminen erivaiheessa opintoja

1
Likers
JohannaL

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Pedagoginen tuki
- ei ole
- saa kollegalta, mutta ei systemaattista
- ei systemaattista eikä nimetty kenenkään vastuulle
- pitäisi lähteä miettimään, miten opiskelija oppisi parhaiten ja tähän sitten miettimään välineitä
- resurssointia kehittämiseen (aikaa), ja huomioidaan myös työaikasuunnitelmissa
- keskutelua työryhmissä (KTO, HH, KUTU) kehittämistarpeista, ei parin ihmisen varassa
- johdolle kokonaisvaltainen ja ajanmukainen näkemys verkkopedasta
Tekninen tuki
- toimii Jelpparin kautta, on nimetty henkilö
- joissain alkutilanteissa päästäisiin nopeimmin liikkeelle yksilöllisellä vieriohjauksella
Työnjako
- teknisen tuen osalta ok, pedagogista tukea ei erikseen ole
Pirjo R & Tarja L
Pirjora   (27.11.2012 15:20)
  Reply

Pedagoginen
- opastuksen systematisointi ->pedagoginen tuki
Tekninen
- hankittujen ohjelmien hyödyntäminen puutteellista
- hankinnat ei ole toteutettu käyttäjän tarpeiden näkökulmasta, vaan enemmän hallinnollisena hankintana
Työnjaollinen
- riittääkö pelkkä innostuminen? mihin saakka?stisi tähän...
JohannaL   (27.11.2012 15:16)
  Reply

Olemme työstäneet nyt pohjan kasvu lähihoitajan ammattiin moodleen eli Kasvun tukeminen ja ohjaus-osion tehtävät ovat nyt verkossa koottuna.
Tänään (27.11) olemme aloittaneet hoito ja huolenpito-osion tehtävien rakentelua moodleen. Ajattelimme rakentaa tehtävät samaa sabluunaa käyttäen kuin KTO-osiossakin. Tavoitteena saada sabluuna valmiiksi joulu-tammikuun aikana.
Helmi-maaliskuussa teemme sitten kuntoutumisen tukemiseen liittyvät tehtävät moodleen.

Ideana meillä oli tehdä moodleen sabluuna, jota voi käyttää joko kokonaan verkkopohjaisesti tai sitten opettaja voi käyttää valikoivasti joitakin tehtäviä oppituntien tukena. Tai sitten näitä tehtäviä voi hyödyntää yksittäisen opiskelijan kohdalla, esim. korvaamaan rästejä tai jos jokin osioista on kokonaan suorittamatta, sen osion tehtävät voidaan antaa yksittäisen opiskelijan tehtäväksi. T.L

Mietittävää on meillä vielä ja toivomme teiltä kommentteja seuraaviin kysymyksiin:
-miten opiskelijoille annetaan palaute, entä motivointi?
-vuorovaikutteisuus? esim. keskustelualustan luominen joihinkin tehtäviin vai mitä muuta?
anonymous   (27.11.2012 12:29)
  Reply

Koulutuspäivä herätti miettimään vielä kasvu lähihoitajan ammattiin kokoamiamme tehtäviä ja niiden vielä muokkaamista? Myös sitä mietin, että emmehän tee nyt opiskelijoille liian valmista pakettia eli lähinnä materiaalivarasto tehtäviin? Pitänee miettiä vielä ohjausprosessia tarkemmin ja sitä miten tehtävistä annetaan palaute. Eli muokata vielä pitää:) Ensi kerralla tavoite päästä miettimään HOHUN-osalta tätä kokonaisuutta... TL
anonymous   (09.10.2012 13:29)
  Reply