This is a free Purot.net wiki
  • View:

"Kuntoutumisen tukemisen" -koutsaus verkossa

Suunnitelma

Suunnittelemme  monimuoto-opetusta 2 opintoviikon "kuntoutumisen perusteet" opintokokonaisuudelle, joka toteutetaan yhteisopettajuudella.

Opintosisältö -suunnitelma aukeaa allaolevasta liitteestä

Suunnitelmaa työstetty eteenpäin

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

@Hilkka Connect ohjauksen perusteella tuli seuraavanlainen toimintasuunnitelma
- tehdään osien (suunnitelmassa) avulla opiskelijoiden oppimisprosessikuvauksen lisäksi ohjaussuunnitelma, johon kirjataan mm aikataulutus, molempien opettajien resursointi (mitä yhdessä ja mitä erikseen ) ja "rooli", mitä opiskellaan, tehtävät sekä aineistot
- case tai joku muu joka menisi koko prosessin läpi ja siirtäisi teorian käytäntöön
- mitä työkaluja esim moodlen blogi, muut blogit AC, ei kuitenkaan liikaa vaan tarpeen mukaan
- vapaata ajatuksenrientoa aluksi :) ja hullutkin ideat harkittavaksi
Marja-Terttu   (14.05.2012 16:04)
  Reply

@Marja-Terttu Juuri näin. Mietin tässä, että meidän sininen ympyrä on just niin kuin sen pitääkin olla, mutta valkoisten laatikoiden sisältöjä varmaan "fiilataan" miten ja miksi vaiheessa. Mutta hyvä päivä tänään kaikin puolin. "Keep it simple" :).
Hilkka   (18.04.2012 19:47)
  Reply
1
Likers
Marja-Terttu

Aloitimme kurssin työstämisen miettimällä "mitä" meidän pitäisi kurssilla opettaa ja kokosimme sisältörungon hoitotyönprosessimallin mukaisesti, joka löytyy liitteenä tuosta vierestä. Tämän jälkeen meillä taitaa seurata "miten" vaihe ja samalla mietitään kysymystä "miksi". Tunnelma tästä toisesta verkkopäivästä on vähän muumimainen eli "hyvä päivä tänään" :)
Marja-Terttu   (18.04.2012 19:32)
  Reply

Tavoitteena meillä on tuottaa luonnos eli kalanruotomalli tämän kurssin sisällöstä ennen seuraavaa lähipäivää.
Marja-Terttu   (20.03.2012 21:37)
  Reply