This is a free Purot.net wiki
  • View:

lähihoitajalle hoitotyötä

Kl. lääkehoito/ Sirke Uitto

mitä? kl lääkehoito 1ov, sydän- ja verenkirtosairauksien lääkehoito

miksi? tärkeä alue, lääkkeet tulevat heti ensim hohun to-jaksolla, paljon lääkkeitä, vaikea ymmärtää, tarvitsevat erilaisia oppimisvälineitä

miten? tehtävä esim. diureetit: mitä elimistössä tapahtuu kun lääke otetaan? Miten lääke otetaan? Mitä ongelmia voi tulla?

lopuksi jokin kokoava tehtävä esim. esimerkkipotilas jolla lääkemuutoksia.

Tavoite tai ratkaistava ongelma

Aikataulu

Työskentelytavat

Lähtötilanteen kuvaus

Osaongelmat ja -tavoitteet

Arviointi

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

oppimisaihioni olisi autenttinen lääkelista
sirkeu   (09.10.2012 13:25)
  Reply

kalanruotokuvia kliinisestä lääkehoidosta eli miten etenemme, kehittelemme esimerkkipotilaan/potilaita
sirkeu   (26.03.2012 15:55)
  Reply

Oli hyvä keskustelu tänään; sain varmuutta näihin asioihin. Kliinisen lääkehoidon opetukseen voidaan hyvinkin hyödyntää näitä verkko-opetusmenetelmiä. Eri lääkeaineryhmien opettaminen ja niiden asioiden oppimisen "helpottaminen" mielestäni palvelee käytännön työtä. Pelkistäminen on mielestäni avainsana!
mariaf   (26.03.2012 15:50)
  Reply