This is a free Purot.net wiki
  • View:

Lähipäivä 27.11.2012

Sisältöalue

 

Päivän teemat Verkko-opintojen kokonaisuus -teema jatkuu

Verkko-opetuksen järjestäminen

Päivän aikataulu

alkaen klo 8.30 Aamukahvit (omakustanteiset)

klo 9- 10.30 Kokonaiskuva omasta kehittämishankeesta

 Millaisen kokonaisuuden kehittämishanke muodostaa?

 Miten se liittyy muuhun opetukseen?

 Oman kehittämishankkeen arviointi

klo 10.30-10.45 Tauko

klo 10.45-12.00 Hankkeiden yhteinen työstäminen

klo 12 - 13 Lounas (omakustanteinen)

klo 13 – 15.30 TVT ja sen käyttö opetuksessa - mahdollisuudet/edellytykset

 Etäjaksolla kerättyihin suunnitelmiin ja ohjeisiin perehtyminen

 Kehittämistarpeiden määrittäminen

Iltapäiväkahvit sopivassa välissä

klo 15.30

 

16 Etäjakson työskentelystä sopiminen

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username