This is a free Purot.net wiki
  • View:

Opettajan perehdytys opiskelijahallinnon tehtäviin

Tarja Lindqvist, opiskelijahallinto-ohjelman pääkäyttäjä SAI:ssa

Tavoite tai ratkaistava ongelma

Tavoite: Perehdyttää opettajat opiskelijahallintoon liittyviin tehtäviin. Opiskelihallintoon liittyvät asiakirjat ovat koottuna yhteen paikkaan, helposti löydettävissa ja käytettävissä myös SAI:n ulkopuolelta.

https://sites.google.com/a/saiedu.net/sai---opiskelijahallinto/

Aikataulu

Työskentelytavat

Opettajia ohjataan verkossa, henkilökohtaisesti kasvotusten ja koulutustilaisuuksissa.

Lähtötilanteen kuvaus/Suunniteltu prosessi

Mitä tehdään?

Ohjataan opetushenkilöstöä käyttämään opiskelijahallintoon tehtyjä lomakkeita ja opiskelijahallinto-ohjelmaa.

Miksi tehdään?

Opettajien tulee osata, tietää ja tuntea nämä asiat, eli kurssi toimii perehdyttäjänä, kertauskurssina ja toimintaohjeena opettajalle.

Miten tehdään?

Vuosikellon avulla ohjataan opettajaa, mitä asioita pitää tehdä tiettynä ajanjaksona. Aineisto on koottuna yhteen paikkaan. Se on helposti saavutettavissa, myös SAI:n ulkopuolella avattavissa.

Osaongelmat ja -tavoitteet

Tavoitteena on selkiyttää opintovuoden kulku opiskelijahallinto-ohjelman kannalta. Lisäksi helpottaa opettajan työtä, saattamalla kaikki tarvittavat tiedostot paikkaan, josta ne ovat avattavissa myös SAI:n ulkopuolelta.

Arviointi

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username