This is a free Purot.net wiki
  • View:

Ensimmäisen lähipäivän aineistoja

Opimisprosessiperustaisen oppimisen suunnittelu

Katsaus sosiaalisen median käyttöön opetuksessa

Oppimisympäristöissä näkyvät muutokset

Millaisia muutoksia on havaittavissa toiminta- ja oppimisympäristöissä?

Kirjaa keskustelussa esiin nousseet ajatukset tälle sivulle.

Yksiasiantuntijuus, opettajauokkakeskeisyys, luokkahuonekeskeisyys vähenee. Monimuotoiset oppimisympäristöt, yhteinen asiantuntijuus, yhteistyö ja sosiaalisen median käyttö lisääntyy.

Mahara niminen ystö on myös PLE tyyppinen kun moodle on enemmän opettajakeskeinen

Mitä hyötyä wikistä on?

Löydät perusteluja wikin käytölle oheisesta linkistä

Millaisia muutoksia on havaittavissa toiminta-ja oppimisympäristöissä?

Nykyaikana mielestämme oppimisympäristö on muuttunut siihen suuntaan, että luokkahuonekeskeisyydestä ja yhden opettajan asiantuntijuudesta siirrytään koko ajan enemmän jaettuun, verkossa tapahtuvaan yhteisölliseen oppimiseen, jossa sosiaalisen median käyttömahdollisuudet lisääntyvät koko ajan. Oppimisympäristöt ovat monipuolisempia ja oppiminen tapahtuu entistä enemmän "määräaikaisissa", tilapäisissä foorumeissa. 

https://purot.net/fi/miksi_wiki/

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

@JohannaL Samaa mieltä. Vasta aikuisilla, jotka käyttävät lähes ammattimaisesti somen välineitä, on huimia välineitä käytössään.
KristiinaV   (08.02.2012 12:51)
  Reply

Kokonaisuuksien hallinta on työssä nykyisin tärkeämmässä roolissa, henkilökohtaista opetusta ja oppimista tapahtuu yhä enemmän työpaikoilla työssäoppimisjaksojen aikana. Vuorovaikutus ja opettajan ohjaaminen olisi helppoa sosiaalisen median kautta. tv. Tarja ja Anne
annemalinensai   (08.02.2012 12:51)
  Reply

Opettajien ja oppilaiden pitäisi paremmin osata käyttää netin työvälineitä: sosiaalisen median juttuja (wikit, facebook, google docs, twitter, ymym) JA verkon perinteisimpiä oppimisympäristöjä (moodle, optima, ym). Paljon tulisi tehoja käyttöön myös opettelemalla huolellisemmin "atk:n perustaitoja".
japanula   (08.02.2012 12:50)
  Reply
2
Likers
Hilkka, Marja-Terttu

@terttusoini Minä ainakin pyrin "manipuloimaan" myös luokkatilassa ;)
rijunt   (08.02.2012 12:50)
  Reply

Oppilaiden osaaminen ei ole kovin laajaa. Facebook, iltapäivälehdet, blogit ja pelit. Monipuolisella verkko-opetuksella voisi pyrkiä laajentamaan heidän osaamistaan.
JohannaL   (08.02.2012 12:49)
  Reply

Sama tieto on kaikkien saatavilla - ei tarvitse kaukolainata Hgin kirjastosta. Saatavilla oleva tieto on ajantasaista. Negatiivista on se, että jaettavan tiedon avulla on myös mahdollista manipuloida lukijoita.
terttusoini   (08.02.2012 12:48)
  Reply

Opiskelu peruskoulun jälkeen=esim. ammatillinen 2. aste
Opiskeluvälineiden käyttö muuttunut: Muistiinpanovälineet ja oppikirjat unohtuvat miltei päivittäin. Näyttää, että kännykkä korvaa nuo välineet. Kännykkä ei unohdu keneltäkään.
tapila   (08.02.2012 12:48)
  Reply
2
Likers
Marja-Terttu, Hilkka

@sirkeu Kyllä, olen huomannut saman. Kun jokin tieto pitää saada opiskelijoille, he ystävällisesti lupaavat tiedottaa luokalle fb:n kautta.
rijunt   (08.02.2012 12:48)
  Reply

Epätasa-arvoa nykyään(kin) luo opiskelijan mahdollisuus päästä käsiksi uusimpaan teknologiaan. Kaikilla ei myöskään ole samanlaisia valmiuksia hyödyntää uutta tekniikkaa. Toissapäivänä törmäsin termiin 'kognitiivinen syrjäytyminen' - tunnistin ilmiön.
KristiinaV   (08.02.2012 12:48)
  Reply

Tällä hetkellä opetan luokkahuoneessa, mutta varmaan tulevaisuudessa enemmän verkossa.
LeenaH   (08.02.2012 12:47)
  Reply

Opettajan rooli ja työnkuva muuttuu... tai ainakin jonkin verran pitäisi muuttua
t. Marja-Terttu ja Hilkka
Hilkka   (08.02.2012 12:47)
  Reply

Vaikka vielä opetan PALJON luokkaopetuksena, näen tulevaisuuden sellaisena, että tulen toimimaan ammattiopettajien kanssa yhteistyössä sitoen opettamaani ainetta ammattopetukseen. Miten käytännössä? - sitä en vielä tiedä..
rijunt   (08.02.2012 12:46)
  Reply
1
Likers
Marja-Terttu

*Tiedonhaun muuttuminen: netistä löytää kaiken, mutta löytääkö luotettavaa tietoa
*Oppilaiden tekninen osaaminen kasvanut
*Myös oppimateriaaleja paljon verkossa
etlind   (08.02.2012 12:45)
  Reply

sosiaalinen media on tullut yhä enemmän mukaan oppimisympäristöihin, esim fb:ssä opiskelijat lähettävät tietoa toisilleen. t. Paula ja Sirke
sirkeu   (08.02.2012 12:44)
  Reply
1
Likers
Marja-Terttu

Opiskelu on siirtynyt monessa asiassa tietokoneavusteiseksi ja nykypäivänä myös verkossa tapahtuvaksi.
KristiinaV   (08.02.2012 12:44)
  Reply

@japanula Tähän on kaikilla oikeudet yhtä aikaa
gjamake   (08.02.2012 12:43)
  Reply

Hei te, joille tein saiedu.net -sähköpostitunnuksen:
- pääset käyttämään Googlen saiedu.net -palveluja menemällä nettisivulle gmail.com jonne annat tunnuksen etunimesi.sukunimesi@saiedu.net ja salasanasi.
t: JaPanula
japanula   (08.02.2012 10:54)
  Reply