This is a free Purot.net wiki
  • View:

Älytaulu?

Ryhmän nimi ja jäsenet

Tavoite tai ratkaistava ongelma

Älytauluteknologia / Sosiaalisen median hyödyntäminen -opetuksessa. Epäsosiaalinen sosiaalisen median oppimisprosessi

Aikataulu

Työskentelytavat

Lähtötilanteen kuvaus

Osaongelmat ja -tavoitteet

Arviointi

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username