This is a free Purot.net wiki
  • View:

ruotsia

Tavoite tai ratkaistava ongelma

Aikataulu

Työskentelytavat

Lähtötilanteen kuvaus

Verkkokurssi voisi olla Vava-opintoihin liittyvä, esim. ruotsin kertauskurssi.  Kurssista hyötyisivät esim. opiskelijat, joille ruotsin kieli tuottaa hankaluuksia tai se on niin vaikeaa, että pakollisen Atto-ruotsin suorittaminen muutoin olisi hyvin vaikeaa.  Meillä on myös aikuisryhmä (3-vuotinen tutkinto 2 vuodessa), jossa opiskelevilta voi Atto-ruotsi vielä puuttua ja voivat sen näin verkkokurssina suorittaa.

Osaongelmat ja -tavoitteet

Tavoitteena kerrata peruskoulun ruotsin kielen oppimäärää 2. asteella?  Tarjota ruotsin kielen kurssi aikuisopiskelijalle, jolta Atto-ruotsi vielä puuttuu

Arviointi

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username