This is a free Purot.net wiki
  • View:

Työssäoppimisen kehittäminen

Ryhmän nimi ja jäsenet

Tavoite tai ratkaistava ongelma

Vuorovaikutus työssäoppimisen aikana. Opettajan ohjaaminen ja muiden opiskelijoiden vertaistuki.

Aikataulu

Työskentelytavat

Keskustelualue avoinna, opettaja paikalla sovittuina aikoina, jolloin mahdollisuus reaaliaikaiseen keskusteluun ja ohjaukseen.

Lähtötilanteen kuvaus

Opiskelijat ovat työssäoppimispaikoilla eri puolilla Suomea, jolloin yhteydenpito opiskelutovereihin ja opettajaan on mahdollista... millä?

Osaongelmat ja -tavoitteet

Arviointi

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username