This is a free Purot.net wiki
  • View:

Verkkotapaamiset

Verkkotapaamiset

Varaa alla olevan linkin kautta aika verkkotapaamiseen. Verkkotapaamisissa käsittelemme kehittämishankkeita, ideoimme yhdessä sekä jaamme osaamistamme esimerkiksi erilaisten ohjelmien teknisestä osaamisesta.

Kirjaa sivulla olevalle keskustelualueelle asioita ja kysymyksiä, joita haluat käsiteltävän verkkotapaamisessa.

Seuraavat verkkotapaamiset

http://doodle.com/p97ih42n3rx98sgx

 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Hei, yritän kovin päästä verkkotapaamiseen 28.5. mukaan, mutta tuo "huone" ei avaudu minulle.
rijunt   (28.05.2012 14:55)
  Reply

Verkkotapaamisessa käsittelimme seuraavia asioita:
1. Työskentely-ympäristöön tutustuminen (Adobe Connect Pro)
2. Miten oma kehittämishanke on edennyt/jäsentynyt?
3. Mitä odotuksia lähipäivään?

Lopuksi kukin kirjaa omaan wikisivuunsa lyhyesti palaverissa esiin tulleet asiat, esimerkiksi wikisivun oikeassa reunassa olevaan Discuss&think up-kenttään.
seijaran   (20.03.2012 17:15)
  Reply