This is a free Purot.net wiki
  • View:

Lähipäivä 9.10..2012

Paikka

- TVT:n pedagogisen käytön kehittämisohjelma
4.lähipäivä 9.10.2012

Paikka: Suupohjan ammatti-instituutti, Kauppaoppilaitos, AT21, Prännärintie 17, 61800 Kauhajoki

Päivän teemat :   Verkko-opintojen kokonaisuus teema jatkuu
                             Ohjauksellisuus verkossa
Päivän aikataulu
klo 8.30 alkaen  aamukahvit (omakustanteiset)
klo 9.00 - 10.30 Ohjaus ja oppimistehtävät
                           Ohjauksellisuus omassa kehittämishankkeessa
10.30-10.45 Tauko
10.45-12.00           Oman kehittämishankkeen työstäminen edellisen pohjalta
klo 12.00  - 13.00  Lounas (omakustanteinen)
klo 13.00  - 15.00  Oppimisaihioiden käyttö verkko-opetuksessa
klo 15.00 -16.00    TVT ja sen käyttö opetuksessa – mahdollisuudet/edellytykset
                                Etäjakson työskentelystä sopiminen
 
Iltapäiväkahvit sopivassa välissä

 

DSC02581

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username