This is a free Purot.net wiki
  • View:

Matematiikan perusosaaminen

Ryhmän nimi ja jäsenet

mukautetun matematiikan perusharjoituksia

Erilaiset lukujen esitystavat, kokonaisluvut, negatiiviset luvut, desimaaliluvut, murtoluvut

Laskujärjestys

Kertotaulu

Tekijöihin jako

supistaminen

Laventaminen

%-merkki

 

Aikataulu

1,5 vuotta
02/2012 - 04/2013

Työskentelytavat

Oppilaan yksittäinen työskentely, ryhmätyöt

Lähtötilanteen kuvaus

Pyritään tekemään ympäristö, jossa mukautetun kurssin mukaan opiskelevat voivat harjoittaa taitojaan.

Osaongelmat ja -tavoitteet

Erilaisin testein pyritään varmistamaan perusosaaminen. Eri osiot läpikäytyään opiskelija pystyy osoittamaan osaamistaan.

Arviointi

Mahdollisesti joitakin automaattitestejä toteutettuna googlen työkaluilla. Lisäksi opettajan arviointi paperipalautteesta.

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username