This is a free Purot.net wiki
  • View:

Matematiikkaa lähihoitajalle

Ryhmän nimi ja jäsenet

Tavoite tai ratkaistava ongelma

Tavoitteena tuottaa teho-opetuksen lisäksi tukimateriaalia  moodleen lääkelaskujen itseopiskeluun. Tavoitteena vahvistaa opiskelijan luottamusta omiin kykyihin oppia ja ymmärtää lääkelaskennassa tarvittavia matemaattisia taitoja.

20.3. keskustelu antoi ideoita ja virikkeitä lähteä toteuttamaan kehityshankettani. Nobelin toivossa eteenpäin:) PL

Aikataulu

Työskentelytavat

Lähtötilanteen kuvaus

Osaongelmat ja -tavoitteet

Arviointi

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username